Запити

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Запит подається згідно Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є державна установа «Держгідрографія» та має містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату (за умови подання запиту в письмовій формі).

Форма інформаційного запиту

Звіт надходження до ДУ Держгідрографія запитів на отримання публічної інформації за 2023 рік

Звіт надходження до ДУ Держгідрографія запитів на отримання публічної інформації за 2022 рік

Звіт надходження до ДУ Держгідрографія запитів на отримання публічної інформації за 2021 рік

З початку 2020 року отримано 9 запитів.

За 2019 рік отримано та надано відповідь на 9 запитів.

За 2018 рік отримано та надано відповідь на 7 запитів.

За 2017 рік отримано та надано відповідь на 8 запитів.

За 2016 рік отримано та надано відповідь на 12 запитів.