«Океанографічний атлас Чорного та Азовського морів»

Океанографічний атлас Чорного та Азовського морів – перший в Україні спеціалізований комплексний картографічний твір такої спрямованості, який став вагомим результатом багаторічної творчої співпраці українських океанологів, гідрографів і картографів.

У підготовці Атласу, під керівництвом академіка НАН України В.М. Єремеєва та професора, кандидата технічних наук С. В. Симоненка, взяли участь науковці і фахівці Океанологічного центру НАН України, державної установи «Держгідрографія», Морського гідрофізичного інституту НАН України, Інституту біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАН України, Морського відділення Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту, Інституту геологічних наук НАН України і Одеського Національного університету ім. І. І. Мечнікова.

Океанографічний атлас Чорного та Азовського морів є інформаційною системою, покликаною забезпечити всіх зацікавлених користувачів обґрунтованою науковою інформацією про властивості природного середовища Чорного і Азовського морів, а також сприяти вирішенню таких завдань:

  • інформаційна підтримка програм і проектів різного рівня, що реалізуються в Азово-Чорноморському регіоні;
  • інформаційна підтримка управлінських рішень;
  • інформаційна підтримка моніторингу природного середовища;
  • інформаційне забезпечення наукових досліджень;
  • інформаційне забезпечення системи освіти в Україні.

У процесі створення Атласу реалізовано такі підходи:

  • багатоплановість і максимальна повнота змісту основних розділів (відповідно до тематичної спрямованості Атласу);
  • внутрішня єдність (взаємна доповнюваність, погодженість і порівнянність карт);
  • географічна конкретність;
  • детальність досліджень і наукова обґрунтованість;
  • доступність сприйняття карт.

Атлас є першим в Україні спеціалізованим виданням такого роду, що за багатьма параметрами не має аналогів у світі. Його унікальність визначається тематичним охопленням, детальним висвітленням океанографічних, кліматичних та інших параметрів Азово-Чорноморського басейну, а також повнотою баз даних, використаних у процесі побудови карт Атласу. В Атласі представлено карти за багатьма характеристиками морського довкілля, у тому числі такими, які раніше не входили до подібних видань.

Роботи з формування баз даних, розроблення методів контролю якості океанографічних даних, удосконалення методики побудови карт окремих параметрів проходили кілька етапів розвитку, що знайшло відображення в циклі праць, опублікованих авторами в 1995–2009 рр.

Загалом Океанографічний атлас Чорного а Азовського морів є наочною й ефективною формою відображення інформації про стан морського середовища і сприяє реалізації національних інтересів України в галузі безпеки мореплавства, використання природного ресурсного потенціалу Азово-Чорноморського басейну, моніторингу, оцінювання, прогнозування стану і комплексного використання ресурсів континентального шельфу, розвитку морегосподарського комплексу України.

Океанографічний атлас Чорного та Азовського морів було представлено в експозиції України на виставці, присвяченій 50-річчю Міжурядової океанографічної комісії ЮНЕСКО у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі (2010 р.), на XVI конференції Гідрографічної комісії з Середземного і Чорного морів Міжнародної гідрографічної організації в Одесі (2009 р.), а також на інших авторитетних наукових форумах. Атлас незмінно діставав високу оцінку аудиторії і, на думку міжнародної гідрографічної й наукової спільноти, відповідає рівню найкращих світових зразків.

18 травня 2012 р. опубліковано Указ Президента України № 329/2012 «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2011 року». Серед лауреатів відзначено й авторів роботи «Розробка та створення національної колекції морських навігаційних карт і Океанографічного атласу Чорного та Азовського морів».