Міжнародна діяльність

Одним із ключових завдань державної установи «Держгідрографія», визначених Положенням Установи, є виконання міжнародних зобов’язань України з навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства. Установа представляє Державну службу морського та річкового транспорту України у Міжнародній гідрографічній організації (МГО), Міжнародній асоціації навігаційного забезпечення мореплавства і маякових служб (МАМС) та регулярно залучається до роботи інших міжнародних організацій з питань навігації, гідрографії, океанографії та морської картографії. Фахівці Держгідрографії на постійній основі співпрацюють з колегами із гідрографічних та маякових служб багатьох країн світу, і перш за все – Азово-Чорноморського та Середземноморського регіонів.

Міжнародну гідрографічну організацію створено як міжурядову консультативно-технічну спільноту в 1921 році з метою сприяння безпеці мореплавства та захисту морського середовища. На сьогодні мета МГО полягає у виконанні гідрографічних промірів та складанні морських навігаційних карт на всю без винятку водну поверхню нашої планети. При цьому свою місію члени організації вбачають у створенні можливостей для своєчасного надання достовірних гідрографічних даних, продуктів та послуг усіма державами і забезпечення якнайширшого їх використання.

Україна набула членства в МГО у 1995 році, а представляти інтереси держави в організації було доручено Державній адміністрації морського і річкового транспорту України. Згодом функції представлення Міністерства транспорту України в МГО було покладено на ДУ «Держгідрографія» у її якості національної гідрографічної служби України.

На сьогодні установа активно співпрацює у рамках організації з її керівним органом –Секретаріатом Міжнародної гідрографічної організації, а також представляє Україну у таких робочих органах МГО:

  • Гідрографічна комісія по Середземному та Чорному морях (Mediterranean and Black Seas Hydrographic Commission – MBSHC);
  • Робоча група з безпеки мореплавства у Чорному та Азовському морях (Black and Azov Seas Working Group – BASWG);
  • Робоча група з підтримки стандартів для електронних навігаційних карт (ENC Standards Maintenance WG – ENCWG);
  • Робоча група з постачання морської інформації (Nautical Information Provision WG – NIPWG).

ДУ «Держгідрографія» має успішний досвід організації заходів МГО та прийому в Україні учасників засідань робочих груп, комісій, форумів з гідрографії та морської картографії. Зокрема, Україна в різні роки була державою-господарем:

  • 16-ї конференції MBSHC;
  • 7-го та 8-го засідань BASWG;
  • 29-го засідання та робочої наради Дунайського форуму «GIS Forum Danube».

Визнанням високої якості українських електронних навігаційних карт (ЕНК) у світі стало підписання у серпні 2014 року двосторонньої угоди про співпрацю між ДУ «Держгідрографія» та Картографічним управлінням Гідрографічної служби Норвегії у сфері розповсюдження вітчизняної картографічної продукції за посередництва Регіонального координаційного центру електронних навігаційних карт (RENC) PRIMAR.

Наприкінці 2015 року завершено процес приєднання України до Протоколу поправок до Конвенції про Міжнародну гідрографічну організацію через прийняття Закону України «Про приєднання до Протоколу поправок до Конвенції про Міжнародну гідрографічну організацію» від 02 вересня 2015 року № 663–VIII, що набрав чинності 05.10.2015. Цьому передувала кропітка 10-річна робота фахівців міжнародного відділу Держгідрографії за підтримки Департаменту міжнародного співробітництва Мінінфраструктури із залученням інших міністерств і відомств України.

Проведена робота стала внеском України в удосконалення й спрощення організаційної структури МГО, інтенсифікацію міжнародної діяльності організації у царині використання гідрографії для безпеки мореплавства та для інших морських цілей, значне прискорення прийняття рішень, а також підвищення загальної обізнаності щодо важливості гідрографії. Крім того, подальша співпраця Держгідрографії з МГО дасть можливість забезпечення навігаційно-гідрографічної безпеки мореплавства у зоні відповідальності України на рівні найсучасніших стандартів МГО, а також зробить вагомий внесок у захист національних інтересів України та ефективну протидію російській агресії в АР Крим.

Завдяки активній діяльності ДУ «Держгідрографія» у галузі навігаційно-гідрографічного забезпечення (НГЗ) мореплавства, у червні 2004 року Україна стала Національним членом Міжнародної асоціації навігаційного забезпечення мореплавства і маякових служб (МАМС). Асоціацію створено в 1957 році для об’єднання національних служб та промислових підприємств, задіяних у галузі НГЗ мореплавства, а також виробників спеціального обладнання. Національне членство надається державним установам чи службам країн, які офіційно відповідають за обслуговування, утримання та роботу засобів навігаційного обладнання у цій країні. В Україні такою установою є Держгідрографія.

Представники Держгідрографії на постійній основі беруть участь у роботі спеціалізованих комітетів, що функціонують у структурі МАМС, зокрема з питань е-Навігації (e-NAV), вимог до засобів навігаційного обладнання та управління ЗНО (ARM). Фахівці профільних структурних підрозділів Держгідрографії беруть участь у міжнародних конференціях, форумах і семінарах з е-Навігації. Концепцію «е-Навігації» розроблено і впроваджено Міжнародною морською організацією для гармонізації морських навігаційних систем та підтримки берегових сервісів з урахуванням потреб користувачів. Вона передбачає гармонізований збір, інтеграцію, обмін, аналіз, надання навігаційної інформації на судна і береговим службам за допомогою електронних технологій, з метою підвищення рівня безпеки мореплавства, якості роботи служб із забезпечення безпеки мореплавства, охорони на морі та захисту навколишнього середовища.

З 2011 року, відповідно до рекомендацій МАМС, у морській зоні відповідальності України на маяках та берегових навігаційних знаках впроваджена і функціонує автоматична ідентифікаційна система (АІС), розроблена і виготовлена на науково-виробничій базі українських підприємств за технічним завданням Держгідрографії. Українська АІС відповідає усім світовим стандартам та забезпечує належний рівень безпеки мореплавства і захисту навколишнього середовища у прибережних водах України.

Починаючи з 2016 року, у результаті реорганізації системи навігаційного забезпечення на річкових водних шляхах України та у зв’язку з подальшою модернізацією системи ЗНО, фахівці Держгідрографії – у складі українських делегацій за участі представників інших служб та відомств галузі та Мінінфраструктури – долучилися у якості експертів до діяльності Робочої групи з внутрішнього водного транспорту, що функціонує у складі Комітету з внутрішнього транспорту Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН).

У червні 2018 року Держгідрографія як одна з «конвенційних» установ, що відповідає за виконання частини функцій прибережної держави згідно з вимогами глави V Конвенції з охорони життя людини на морі (СОЛАС) ІМО, була залучена до аудиту України Міжнародною морською організацією. Установа ретельно й професійно підготувалася до цієї надважливої перевірки та гідно представила Україну у межах поставлених перед нею задач. Успішне проходження аудиту ІМО Держгідрографією ґрунтувалося на кількарічній підготовці, найнапруженіший етап якої тривав понад рік. Участь установи в аудиті дала можливість виявити потенційні напрями для посилення й удосконалення у довгостроковій перспективі.