Завдання та сфера діяльності

Основними напрямками роботи Держгідрографії є:

- оснащення морів і внутрішніх водних шляхів зони відповідальності України ЗНО, забезпечення їх безперебійної дії відповідно до встановлення режимів роботи, складання і розповсюдження навігаційних морських і лоцманських річкових карт, керівництв і посібників для плавання, інформування суден про зміни навігаційної обстановки плавання;

- розвиток систем навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, що включає розробку та впровадження нових методів технологій і технічних засобів навігації, гідрографії та морської картографії;

- проведення науково-дослідних, конструкторських, пошукових та інженерно-технічних робіт у галузі навігації, гідрографії й океанографії та морської картографії;

- представлення Міністерства інфраструктури у Міжнародний гідрографічній організації (МГО), інших міжнародних організаціях з питань навігації, гідрографії, океанографії та морської картографії, співпраця з гідрографічними службами інших країн;

- виконання міжнародних зобов’язань України з навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, що включає гідрографічне і океанографічне вивчення океанів і морів.


До основних функцій Держгідрографії належить:
  • доведення до відома мореплавців офіційної інформації про зміни навігаційної обстановки і режиму плавання на Чорному та Азовському морях шляхом передавання прибережних попереджень по радіо через Міжнародну автоматизовану службу передачі на судна навігаційних та метеорологічних попереджень (НАВТЕКС), передавання по радіо навігаційних попереджень для забезпечення безпеки мореплавства у відкритому морі, оголошень міжнародного координатора морського географічного району (м. Кадіс, Іспанія) у рамках Всесвітньої служби навігаційних попереджень, видання “Повідомлень мореплавцям”;
  • створення навігаційно-гідрографічної бази даних та її постійне оновлення;
  • виконання науково-технічних програм у галузі навігації, гідрографії та океанографії;
  • участь у підготовці та перепідготовці спеціалістів з питань навігаційно-гідрографічного мореплавства;
  • аналіз стану навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства і розробка пропозицій стосовно розвитку цієї системи;
  • упорядкування акваторій у межах виключної (морської) економічної зони, територіального моря та внутрішніх морських вод України засобами навігаційного обладнання;
  • узгоджує у межах своїх повноважень за дорученням Міністерства транспорту та зв’язку України питання щодо зведення навігаційних споруд, проведення гідрографічних робіт, прокладання підводних кабелів тощо у виключній (морській) економічній зоні, територіальному морі та на внутрішніх морських водах України, а також здійснює контроль за реалізацією вказаних робіт;
  • організує розробку проектів нормативних документів з питань навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства.

Виконанням зазначених та інших робіт займаються понад 850 фахівців різного профілю. Вони ж виконують роботи з організації обстеження рельєфу дна в Азово-Чорноморському регіоні, забезпечення навігаційної безпеки під час виконання спеціальних робіт як на поверхні моря, так і на континентальному шельфі.

Держгідрографія відіграє значну роль в упровадженні в життя державної політики в галузі НГЗ мореплавства і виконанні міжнародних зобов’язань України по забезпеченню безпеки мореплавства у своїй зоні відповідальності. Цього вимагають Конвенція з охорони людського життя на морі СОЛАС-74/78, Конвенція ООН з морського права 1982р., резолюції Міжнародної морської організації, Міжнародної гідрографічної організації. Правило 9 розділу V Конвенції СОЛАС зобов’язує уряди держав-учасниць Конвенції забезпечувати якомога більшу уніфікацію карт і морських посібників беручи до уваги міжнародні резолюції і рекомендації, а саме – резолюції МГО. Уряди зобов’язані координувати свою діяльність, щоб забезпечувати у світовому масштабі своєчасний доступ до достовірної і однозначної інформації по гідрографії і мореплавству.

Держгідрографія продуктивно працює з іноземними гідрогафічними установами з метою обміну досвідом, найсучаснішими розробками в галузі гідрографії, НГЗ мореплавства тощо.

Держгідрографія бере участь в роботі Регіональної гідрографічної комісії по Середземному і Чорному морях (МBSHC) і Робочої групи з безпеки мореплавства у Чорному морі (BASWG), які функціонують під егідою МГО. Завдяки цьому з’явилась можливість налагодити обмін картографічною продукією, Повідомленнями мореплавцям з низкою країн регіону, стати учасниками регіонального віртуального центру електронної картографії (VRENC) для країн басейну Середземного і Чорного морів.

Міжнародна діяльність Держгідрографії відіграє значну роль у забезпеченні безпеки мореплавства у своій зоні відповідальності, чому спріяє використання позитивного світового гідрографічного досвіду.

Картографічна продукція

До Ваших послуг пропонуємо широкий вибір картографічної продукції, посібників, каталогів, та багато іншої корисної продукції, розроблених державною установою «Держгідрографія»

Нормативна база

Нормативно-правові акти у сфері морського транспорту на сайті Міністерства інфраструктури України