Публікації

Меню Публікацій

Прибережне Попередження (ПРИП) - повідомлення, що доводять до мореплавців інформацію про зміни навігаційних умов та режиму плавання на Чорному та Азовському морях ДУ «Держгідрографія». Дані, викладені у ПРИП, містять навігаційні та метеорологічні попередження, повідомлення щодо безпеки в районах відкритого моря і іншу термінову інформацію. ПРИПи передаються за допомогою системи НАВТЕКС.
 

Повідомлення мореплавцям (ПМ України) - офіційне періодичне видання (48 випусків на рік), яке видається з метою своєчасного оповіщення мореплавців про зміни у навігаційній обстановці і режимі плавання. Містить державну, правову, довідкову, навігаційну та іншу інформацію, необхідну для забезпечення безпеки мореплавства у морському регіоні України. Усю коректуру карт і посібників для плавання за ПМ України слід виконувати згідно з «Умовними знаками морських карт» № 902 та «Умовними знаками для карт внутрішніх водних шляхів» № 908 видання ДУ «Держгідрографія».
 

З 2004 року ДУ «Держгідрографія» є національним членом Міжнародної асоціації навігаційного забезпечення мореплавства і маякових служб - IALA-AISM (МАМС).
Публікації МАМС - це вичерпний звід рекомендацій, керівництв, директив тощо, основною метою яких є полегшення формальних підходів до морських сигнальних систем в усьому світі, уніфікації засобів навігаційного забезпечення мореплавства і гарантуванню безпечного, ефективного судноплавства.

Вісник Держгідрографії - офіційне інформаційно-довідкове видання, в якому регулярно публікуються матеріали з науково-технічних розробок, удосконалення науково-дослідницької техніки, про новітні прилади і устаткування навігаційного спрямування, багато з яких насправді є винятковими, відображають результати науково-дослідницьких робіт, знайомлять з винаходами, нетрадиційними підходами до розв’язання нагальних потреб мореплавства.
Картографічна продукція

До Ваших послуг пропонуємо широкий вибір картографічної продукції, посібників, каталогів, та багато іншої корисної продукції, розроблених державною установою «Держгідрографія»

Нормативна база

Нормативно-правові акти у сфері морського транспорту на сайті Міністерства інфраструктури України