Міжнародна діяльність

Ключовим завданням державної установи «Держгідрографія», визначеним Положенням Установи, є виконання міжнародних зобов’язань України з навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства. Установа представляє Міністерство інфраструктури України у Міжнародній гідрографічній організації (МГО), Міжнародній асоціації навігаційного забезпечення мореплавства і маякових служб (МАМС) та інших міжнародних організаціях з питань навігації, гідрографії, океанографії та морської картографії. Фахівці Держгідрографії на постійній основі тісно співпрацюють з колегами із гідрографічних служб багатьох країн світу, і перш за все – Азово-Чорноморського та Середземноморського регіонів.

Міжнародну гідрографічну організацію створено як міжурядову консультативно-технічну спільноту в 1921 році з метою сприяння безпеці мореплавства та захисту морського середовища. На сьогодні мета МГО полягає у виконанні гідрографічних промірів та складанні морських навігаційних карт на всю без винятку водну поверхню нашої планети. При цьому свою місію члени організації вбачають у створенні можливостей своєчасного надання достовірних гідрографічних даних, продуктів та послуг усіма державами і забезпечення якнайширшого їх використання.

Україна стала членом МГО у 1995 році. Відтоді державна установа «Держгідрографія» за дорученням Міністерства інфраструктури офіційно представляє нашу країну у цій організації. На сьогодні фахівці установи активно співпрацюють у рамках організації з її керівним органом – Міжнародним гідрографічним бюро (МГБ), а також входять до складу таких робочих органів МГО:

• Гідрографічної комісії по Середземному та Чорному морях (Mediterranean and Black Seas Hydrographic Commission – MBSHC);
• Робочої групи з безпеки мореплавства у Чорному та Азовському морях (Black and Azov Seas Working Group – BASWG);
• Робочої групи зі стандарту S-100 (S-100WG);
• Робочої групи з підтримки стандартів для електронних навігаційних карт (ENC Standards Maintenance WG – ENCWG);
• Робочої групи з постачання морської інформації (Nautical Information Provision WG – NIPWG);
• Робочої групи з припливів, течій і рівня води (Tides, Water Level and Currents WG – TWCWG).

Співробітники Держгідрографії постійно беруть участь у засіданнях регіональної гідрографічної комісії, робочих груп та комітетів МГО, навчальних курсах з гідрографії та морської картографії. Так, у червні 2014 року працівники установи як експерти взяли участь у технічному візиті до Гідрографічної служби Грузії, а в листопаді того ж року представника ДУ «Держгідрографія» на конкурсній основі було обрано слухачем Регіонального навчального курсу з гідрографічних досліджень та методів управління у гідрографії, що проводився МГО та Міжнародною морською організацією (ММО) на базі Морського гідрографічного директорату ВМС Румунії у м. Констанца.

ДУ «Держгідрографія» регулярно виступає організатором багатьох заходів МГО та приймає у себе учасників засідань робочих груп, комісій, форумів з гідрографії та морської картографії. Зокрема, Україна в різні роки була державою-господарем:

• 16-го засідання MBSHC;
• 7-го та 8-го засідань BASWG;
• 29-го засідання та робочої наради Дунайського форуму «GIS Forum Danube».

Сьогодні Держгідрографія бере активну участь у процесі ратифікації Протоколу поправок до Конвенції МГО – інструменту, який кардинально змінить структуру Організації, адаптує її до вимог ООН та забезпечить цілу низку позитивних удосконалень. Успішне завершення Україною цього процесу на державному рівні прискорить модернізацію структури Міжнародної гідрографічної організації, що в свою чергу дозволить зробити МГО більш гнучкою та ефективною для забезпечення захисту морського середовища, розширення гідрографічного потенціалу країн-членів та сприятиме більш чіткій взаємодії у питаннях безпеки мореплавства.

З метою налагодження та зміцнення дво- та багатостороннього співробітництва державну установу «Держгідрографія» у різні часи відвідали делегації гідрографічних служб Великобританії, Німеччини, Грузії, Гідрографічного й океанографічного департаменту Берегової охорони Японії, Морського гідрографічного директорату ВМС Румунії, представники посольств Республіки Корея та Японії в Україні.

У рамках переговорних процесів, що стосувалися розповсюдження електронних навігаційних карт (ЕНК), вироблених філією ДУ «Держгідрографія» «Укрморкартографія», та оновлення гідрографічного обладнання, спеціалізованого програмного забезпечення, а також модернізації засобів навігаційного обладнання, Держгідрографію свого часу відвідали представник Програми розробки і виробництва іноземних мап Держдепартаменту США пан Бенджамін Гроулі, делегація Міністерства енергетики США, співробітники Технічного університету Мюнхена (Німеччина), а також спеціалісти виробничих компаній, що є лідерами на світовому ринку – Jeppesen (Норвегія), SABIK GmbH (Німеччина), TRESCO (Бельгія), C-MAP (Італія), RESON A/S (Данія), Mobilis та Gisman (Франція).

Ще одним визнанням високої якості українських ЕНК у всьому світі стало підписання у серпні 2014 року двосторонньої угоди про співпрацю між ДУ «Держгідрографія» та Картографічним управлінням Гідрографічної служби Норвегії у сфері розповсюдження вітчизняної картографічної продукції за посередництва Регіонального координаційного центру електронних навігаційних карт (RENC) PRIMAR.

Завдяки активній діяльності ДУ «Держгідрографія» у галузі навігаційно-гідрографічного забезпечення (НГЗ) мореплавства, у червні 2004 року Україна стала державою-членом Міжнародної асоціації навігаційного забезпечення мореплавства і маякових служб (МАМС). Асоціацію створено в 1957 році для об’єднання національних служб та промислових підприємств, задіяних у галузі НГЗ мореплавства, а також виробників спеціального обладнання. Національне членство надається державним установам чи службам країн, які офіційно відповідають за обслуговування, утримання та роботу засобів навігаційного обладнання у цій країні. В Україні такою установою є Держгідрографія.

Представники Держгідрографії на постійній основі приймають участь у роботі в тематичних комітетах, що функціонують у структурі МАМС: е-Навігації (e-NAV), служб руху суден (VTS), технічних вимог та управління ЗНО (ARM). Фахівці центру навігаційно-гідрографічної інформації – одного зі структурних підрозділів Держгідрографії – беруть участь у міжнародних конференціях, форумах і семінарах з е-Навігації. Концепцію «е-Навігації» розроблено і створено МMO для гармонізації морських навігаційних систем та підтримки берегових сервісів з урахуванням потреб користувачів. Вона передбачає гармонізований збір, інтеграцію, обмін, аналіз, надання навігаційної інформації на судна і береговим службам за допомогою електронних технологій, з метою підвищення рівня безпеки мореплавства, якості роботи служб із забезпечення безпеки мореплавства, охорони на морі та захисту навколишнього середовища.

З 2011 року, відповідно до рекомендацій МАМС, у морській зоні відповідальності України на маяках та берегових навігаційних знаках впроваджена і функціонує автоматична ідентифікаційна система (АІС), розроблена і виготовлена на науково-виробничій базі українських підприємств за вихідними даними Держгідрографії. Українська АІС відповідає усім світовим стандартам та забезпечує належний рівень безпеки мореплавства і захисту навколишнього середовища у прибережних водах України.

Нещодавно МАМС розпочала процес зміни свого поточного статусу та трансформації у міжурядову організацію відповідно до Резолюції ухваленої учасниками Генеральної Асамблеї МАМС у травні 2014 року в іспанському місті А-Корунья. Для втілення цього задуму в життя наприкінці 2014 року Міністерство закордонних справ Франції ініціювало низку дипломатичних заходів за посередництва своїх посольств, розташованих у країнах національних членів Асоціації. Держгідрографія як національний член активно підтримує усі ці заходи на рівні взаємодії з Міністерством інфраструктури, МЗС, іншими міністерствами та відомствами нашої держави.

Крім участі у роботі МГО та МАМС, особливої уваги заслуговує виконання Держгідрографією функцій Національного координатора навігаційних попереджень, що стосуються навігаційних умов мореплавства у водах морської юрисдикції України, в межах Всесвітньої служби навігаційних попереджень.

Особливої ваги в усіх без винятку сферах функціонування вітчизняного водного транспорту міжнародна діяльність ДУ «Держгідрографія» набула з початком процесу євроінтеграції нашої держави. Високу якість роботи усіх підрозділів Установи забезпечує постійне підвищення професійного рівня співробітників за сучасними світовими стандартами, що успішно і реалізується завдяки налагодженню та розширенню міжнародних зв’язків установи.

 

 

Картографічна продукція

До Ваших послуг пропонуємо широкий вибір картографічної продукції, посібників, каталогів, та багато іншої корисної продукції, розроблених державною установою «Держгідрографія»

Нормативна база

Нормативно-правові акти у сфері морського транспорту на сайті Міністерства інфраструктури України